Šifra: 031 D
Visina: 137 cm

Majka Božja Bistrička – original