Šifra: 030 D
Visina: 185 cm

Majka Božja Bistrička