Šifra: W 403
Visina: 123 cm

Presveto Srce Isusovo