Šifra: 144
Visina: 73 cm

Dijete Isus sa zemaljskom kuglom

Category: