Šifra: W 401
Visina: 164 cm

Presveto Srce Isusovo