Šifra: 145
Visina: 70 cm

Dijete Isus sa zemaljskom kuglom

Category: