Šifra: 032 D
Visina: 137 cm

Majka Božja Bistrička – original